Main menu

Warto wiedzieć

Pozwolenie na budowę krok po kroku

Domy jednorodzinne możemy budować wyłącznie na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę. Może ją uzyskać tylko osoba, posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i która złożyła odpowiedni wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Sprawdź, jakie dokumenty musisz przedłożyć w urzędzie i pobierz wzór wniosku o pozwolenie na budowę.

Źródło: www.dom.pl/pozwolenie-na-budowe-krok-po-kroku

Proces budowlany

Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie